Posts

Showing posts from 2011

காற்றோடு கரைந்த மறவர்களே

Image
முப்பதாயிரம் மாவீரர் மடிந்து
முப்பது வருட போராட்டம் முடிந்ததோ?
அண்டம் எங்கும் லட்சத்து பல மக்கள்
கரையொதுங்கி; பல லட்ச மக்கள் மண்ணினுள்
புதைந்து முடிந்ததோ எங்கள் ஈழ போராட்டம்?

தீவிரவாதம் என தலையில் தட்டி; திவிரவாதி
என்று பெயரும் சாடி; அடுக்குமுறை எதிர்த்து
எம் மக்கள் எடுத்த சுதந்திர போராட்டம்,
தாய் நாடு காக்க ஈழ மக்கள் எடுத்த போராட்டம் முடிந்ததோ?
முப்பது வருட போராட்டம் முடிந்ததோ?

புலம்பெரும் தமிழா நீ ஈழ மண்ணின்று போராடி இர வேண்டாமா?
வன்னியிலும், கிளிநொச்சியிலும் குண்டு மழை என பொழியினும்
ஈழ தமிழா நீ உயிர் இருக்கும் வரை போராடி இர வேண்டாமா?
என அறிவினந்தோர் கேட்பார்?
காலம் பேசும் என் ஈழ மக்களின் தியாகத்தை, களம் பேசும் புலிகளின் வீரத்தை!!!

நம்மை  போன்ற மனிதர்கள்  அங்கு கொல்லப்பட்டனர்
அதிகார வெறி, இன வெறி தமிழ் மக்களின் மேல் பயணம் செய்தது!
இங்கோ நாம் , அங்கொரு போராட்டம், இங்கொரு கூக்குரல் செய்தோம்.
நம் மக்கள் காத்திட நாம் எழுந்திருக்க வேண்டாமோ?; ஈழ போராட்டம்
என்னவென்று அறியா கேடு கேட்ட மாந்தர்கள் இங்கு எத்தனை எத்தனை ?


எல்லாளன்  போர்புரியுனும், பிரபாகரன் போர்புரினும் போராட்ட காரணம் ஒன்றல்லோ?;…

URN

Image
Constrained, restricted
and held in by bonds.-like a
Hapless soul in urn 

Mind is to explore, 
Will is to break free; yet forced
to a life in urn


written for haiku-heights

A TALE OF LOVE (LOVE – MONEY –TIME)

Image
A TALE OF LOVE (LOVE – MONEY –TIME)

THIS POST HAD WON AN INDI-BLOGGER SURPRISE PRIZE  - Surf excel matic contest

PRESENT:
Life is like a cynical wind. It changes its flow and tide frequently. Today I sit here leisurely in my wooden bench. The bellflower dropped as if feeling shy upon seeing me, the Rueilla, blue nettle and all other vibrant colored ones  have bloomed today to their full and has created a mixture of vibrancy around.

                                  I sat there gazing at the hot steam from the cup of coffee that was waiting to be felt and tasted. The half read book, the half written poem and the cut-loosed papers were singing tunes in the wind. Today is a perfect day; what a life I have been granted.
                               “Hey Mr. Rahul move from there. What are you up to? Day dreaming???????”  That’s my wife. “Yes my dear. I am dreaming. Dreaming but about you”
Swati has been everything in my life. She is perfect and had made my life the prettiest in this world. S…

KOODANKULAM –THE PEEPLI OF TAMIL NADU

Image
KOODANKULAM – What is the truth behind? The 1000MW Atomic Power Plant  - Is it a boon actually ?

                      Koodankulam, a place situated in Trichendur; somewhere between Trichendur- Tuticorin  is currently hitting the news like anything. it was like in “Peepli live movie” that an unseen village for years is hitting the news.
                       In mid September nearly a lakh people joined in a protest against the implementation of the project.Nearly 120 people went on fast for the same issue. It is people’s fight whether the people fight and protest out of fear or for just, it is still a people fight and this saw the temporary hold in inauguration of the plant. After that the tale and stories at Koodankulam – the Peepli of Tamilnadu is taking u turns and twists.
Over thousand crore project, the project which is said to reduce the power shortage in Tami lnadu –what is the agenda behind it?
KOODANKULAM was a project that was announced first in 1988 with a treaty between Russia …

Power - An Acrostic

Image
Power, a pride so desired.

Of all Love so viscous.

Wicked and maker of demons

Exploitative, addictive and luring. Power 

Rips humanity from within youThis poem speaks on the want of Power, the desire of power and its darker-side.
Written in Acrostic form 
(An acrostic is a poem or other form of writing in which the first letter, syllable or word of each line, paragraph or other recurring feature in the text spells out a word or a message)

Written for its- thursday


Jamfest - my experience from within

JAMFEST ---------- An experience from within

                Four days of unimaginable extravaganza; four days of fun filled moments, days that are ever to be fixed in memories is what I gained being part of Jamfest and working for Jamfest. Working with kids working with young minds has always been a pleasure for me and that’s how I said, “Yes” when Karthick anna called. “ Thambi, Jamfest money collection samamthama unkita paesanum” after that I was busy with my own events and some other things that I never actually took apart in any activities and preparations of Jam-fest expect for money collection from my batch.            After Diwali I promised karthick Anna that I will work for Jamfest.  And If I hadn’t turned up only I would have been a looser.
When I came there wasn’t many - two seniors’ Chimman and karthik sitting, guiding, commanding and running around with all the works. Then the laziest Tamil arasan was running around like a bee here and there with his action force Naveen an…

DERAILED .

Image
                                              We will board the train in few minutes from central station, Chennai; it was a tiresome day; a day so eventful with work but still it was my memorable day. For months my eyes tuned music for him only to be rejected by his hard looks.
                             Today something was different! He came towards me,” Hey Priya, Advance Diwali wishes di; long weekend is coming up la have a great time.” ‘Hey you know what I think ‘I will miss you these days’. What? What did he say? I was floating in air and smiling at the heavens. He walked away only to stop turn back and give his grin. “ Priya be ready we shall go from office together I am travelling with you”Am I still in dream? “No he was wearing a red shirt then in dream” what is happening?       
                          The clock ticked and the time moved like it was years .Finally its 3 pm and we both started early. He came and picked me in his bike and took me to my favorite coffee shop.…

Innocence - Regained

Image
Innocence - Regained


Perched with sadness, In mood so imperturbable,
With an impetuous act committed I sit here in a mood so darn.
That silence creaked Creaked with that girl She looked at me as an alien. And I cursed.
Cursed her for perching in my loneliness. That little one is the most I hated then. I went back in my vivid thoughts. Trying to think the events so wrong.
In a distance not so long Fluted the familiar sound. Some balloon vendor is on his early prowl. The girl- the little one,
She got all excited. Searched her little pocket And counted coins One two and three and a penny less.
She came straight at me. Search; search the pocket - hundreds and thousands But not a rupee in; oh ya there it was holding in. The little one grabbed it and smiled.
she was running through careless. With bubbles she played and kissed the vendor bye. I blessed myself for being there now. For that little ones presence took me away.
I realized then she couldn’t speak. Couldn’t speak but she spoke a thousand through her eyes. Care…

LOVE AND KISS - HE

Image
LOVE AND  KISS - HE


Walking through that meadows. Riding through the roads I never missed your eyes looking at me Those wandering eyes searched for the love Love that I never cared to give you………. You spoke no word. You expressed no words. You thought you hide it well. Well.............. Those eyes said me everything. Yet I acted as if I never cared.
But Now I decide I am not going to miss you… The one ready to take me as me The one ready to be me You the gritty eyed, You the one with chanting smile. You the one who bears all my non-sense. You the one who holds out when I need. You are the one that shed That shed your pretty tears for me. You the one I choose to ignore till now Do you think, I will dare to miss you?
And then
As the sun showed in the night’s thunderous sky. As birds sang in the warm rain. I kissed you… Your soft tender lips entangled with me It became one among me. And there I expressed you Love. Moments of intimacy. Moments that kept us as one Moments that kept us one - Even when we were miles apart…